Latest Calendar Championship Contact Gallery YouTube Facebook
Fairplay regler

§1 Færdselsregler Stk. 1. Det er forbudt at køre usportsligt og ureglementeret.
 

 

 

 

-2 / -5 / -8 / -10 point

-2 point

-2 point

-2 point

Stk. 2. Ved kørsel på bane gælder følgende:

 • Køreren har ubetinget pligt til at efterkomme de givne flagsignaler

 • Den kører som ligger forrest, må vælge sig ideal linien, og derved udnytte hele banebredden. De efterfølgende kørere skal tage hensyn til dette. jvf. stk. 3 og Fig. A.

 • To lige hurtige karts, som ved en kurves begyndelse har nøjagtig samme position, skal begge respektere den andens ideallinie gennem hele kurven. jvf. stk. 3 og Fig. B.

 • En kører, der har en konkurrent på siden af sig, må ikke køre ind i dennes bane. jvf. stk. 3.

 • Kontakt mellem 2 gokarter skal så vidt mulig undgås, og må slet ikke resultere i afkørsel.

 • Er der tæt kamp imellem 2 kører, må den forreste kører kun skifte vognbane en gang per langside for at spærre af.

 • En kører, som kommer i den situation, at han skal overhales (f.eks. hvis han er en omgang bagud eller har maskinhavari) må aldrig optræde usportsligt ved at prøve at forhindre dette. Endvidere skal han udvise størst muligt hensyn til de bagfra kommende ved at give tilstrækkeligt plads, så de kan slippe forbi.

 • En kører som har til hensigt, at nedsætte hastigheden, skal markere dette med en oprakt arm (gælder ikke ved nedbremsning i sving)

                               

 

-2 / -5 point

 

-2 / -5 point

 

-2 / -5 point

 

Stk. 3. Ved GK98’s grundlæggende princip for hvornår 2 gokarts er side om side gælder:

 • Er den bagfra kommende kørers forhjulsaksel på linie med den foran kørernes baghjulsaksel betragtes de 2 gokarts at køre side om side, og derved skal man holde sin bane så der er plads til begge i en kurve. Man må altså ikke skære ind foran for at spærre af, og dermed afkørsel kan opnås. Fig. C.

 • Har den bagfra kommende kører ikke fået sin forhjulsaksel op på linie med den forankørendes baghjulsaksel, skal den bagfra kommende vige på vej ind i en kurve, og dermed undgå afkørsel af den forankørende. Fig. D.

 • Bagfra kommende skal have bremset normalt ned som alle andre til et sving, og må derfor ikke bruge forankørende som stopklods for at vinde retten til at være betegnende side om side.   

 -10 point

Stk. 4. En bevidst handling straffes maximalt.

 

Stk. 5. Er der noget forhold som ikke er nævnt i stk. 2., men gokartcenteret mener påkrævet skal disse også efterleves.

 

                                              

   

§2 Klage

 

 

 -1 point

 

 -1 point

Stk. 1. Alle klager skal indgives lige efter løbet og helst inden alle parter i sagen har forladt stedet.

 • Tidsfristen er max. 1 timer efter løbet og fristen for klage udløber når anklager har forladet baneanlægget.

 • Begge parter skal høres på stedet, undtaget hvis synderen vælger at tage flugten hurtigt.

 • Kan dialogen mellem de implicerede parter ikke foregå på en sober facon, kan løbsledelsen dømme for dårlig opførsel

 • Domme kan afsiges på stedet, men kan også afventes hvis der er videooptagelser der skal undersøges først.

 • Hvis en anklage ikke har brudt reglerne vil anklager modtage straf for at bruge løbsledelsens tid unødigt.

   

Generel praksis

Sanktioner som Baneobservatører/ Løbsleder eller Dommer kan tildele en kører:

 • Synderen selv: Give pladsen tilbage til forurettet inden for 1 omgang. Det skal også betegnes som en undskyldning.

 • Baneobservatører: Gives pladsen ikke tilbage kan man idømmes en Stop and Go straf i løbet ved at få forevist skilt, hvor man skal i pit og løbe 360 grader rundt om karten. Hvis forseelsen sker sidst i løbet, og man kan ikke nå at uddele skiltet, vil man modtage nedenstående straf.

 • Ignorer man Stop and Go straf, hvis man mener man ikke er berettiget til straffen, kan man efterfølgende som minimum blive idømt 20 sek. straf i løbsresultatet hvis Løbleder dømmer tiltalte.

 • Forseelser kan overses af observatører, og her vil almindelig praksis være at man indgiver en protest efter løbet til løbsleder.

Ved strengere straffe, kan Løbsleder / Dommer uddele følgende straffe:

 • Den dømte kan rykkes imellem 5 og 20 pladser (udenom DTC og kun i negativ retning) tilbage på gridden til efterfølgende løb. (Kan alle strafplaceringer ikke tages til et løb, ryger resten af straffen videre til næste løb).

 • Den dømte kan udelukkelse til næstkommende løb i GK98-regi.

   

-1 point

Man indgiver en uholdbar klage til løbsledelsen som ikke finder brud på reglementet.

-2 point

En simpel påkørsel ved fejlslagent overhalingsforsøg eller andet kan man give pladsen tilbage til forurettet inden for 1 omgang i løbet.

-5 point

En simpel påkørsel ved fejlslagent overhalingsforsøg eller andet og pladsen gives ikke tilbage kan man idømmes en Stop and Go straf i løbet ved at få forevist skilt, hvor man skal i pit og løbe 360 grader rundt om karten. Kan man ikke nå i pit tillægges man 20 sek. straf i løbsresultatet.       

-8 point

En så slem påkørsel at løbsledelsen ikke kan fortolke om det var bevidst eller ubevidst handling og man rykkes imellem 5 og 20 pladser tilbage på gridden til efterfølgende løb.

-10 point

En bevidst påkørsel af anden kører giver udelukkelse til næstkommende løb.

Konkurrence regler 

Overordnet regler

 • Løbspris vil være 300 kr. pr. runde og kontingent betaling vil være 400 kr. for sæson 2020.

 • Reservekører betaler fast 330 kr. pr. gang uanset hvor kørsel finder sted.

 • I enhver titelkamp i GK98 skal en kører have mindst 3 registreret løb for at være med i kampen om en titel.

 • Der er vægtudligning op til 95 kg. de steder det er muligt.

 • DTC-start. I hvert heat startes følgende ud fra sidste løbs omgangstider,
  nr. 1 starter 5'er,   nr. 2 starter 4'er,   nr. 3 starter 3'er,   nr. 4 starter 2'er, nr. 5 starter 1'er.  

 • Roll-start. Rullestart istedet for stående start. Særskilte regler udkommer senere.

 • Vægt: Der køres med vægtudligning i nævnte løb på kalenderen med vægtudligning fra letteste kører og frem til max. antal kg. i gokarten.

 • Pitstop: Der skal foretages et pistop undervejs i løbet hvor man skal løbe 1 gang rundt om karten. Pitvinduet åbner 5 min. inde i løbet og lukker 5 min. før ternet flag.

 • Ethvert medlem skal være bekendt med vedtægter og regler, og enhver har selv ansvaret for at være opdateret med ændringer eller nye tiltag igennem GK98.dk

 

Kvalifikationsløb

 • Hurtigste omgangstid får 25 point, langsommeste får 0 point. Tidsforskellen imellem hurtigste og langsommeste divideres med 25 point og resultatet af det udgives der point til alle med den kofficient x sin egen omgangstid.

 

Driver Championship

 • Pointsystem til Championship ved indlagte runder: 25-18-15-12-10-8-6-4-3-2-1-0. Kommer der flere medlemmer til kommer følgende point med i nævnte rækkefølge 5-7-9-11-13

 • Fastest lap tildeles 1 bonuspoint pr. løb

 • Kører man sin personlige hurtigste omgangstid imellem omgang 10 og 15 i sit stint gives der 1 bonuspoint pr. løb.

 • Ved de indlagte grandprix køres der A-heat, B-heat osv. i forskellig rækkefølge. Hurtigste omgangstid fra foregående grandprix afgører gridden (hurtigste = pole).

 • Scratch: Regel om at fjerne den enkelte kørers, dårligste resultat når sæson er forbi.

 • Ved 2 hrs. og Classic  Lemans: Efter placeringer får teamet efter følgende pointfordeling 30-21-15-12-9-6-3-0 point hvor vinderen får 30, næstbedste 24 osv.  Hver kører får teamets point divideret med 3 til det individuelle championship, altså: 10-7-5-4-3-2-1-0 point.

 • Ved 2 hrs. og Classic Lemans: For hurtigste omgangstid får teamet efter følgende pointfordeling 10-7-5-4-3-2-1-0 point hvor det hurtigste team vil få 10, næsthurtigste team 7 osv. Hver kører i teamet får tildelt disse point til det individuelle mesterskab uanset hvem i teamet der har kørt hurtigst.

 

Light, Middle, Heavy Championship (8 i hver klasse)

 • Pointfordeling til hver klasse vil være: 1-2-3-4, hvor vinderen får 1 point, nr. 2. får 2 point osv.

 • Praksis: Indvejning vil være med dragt og hjelm og det er i den vægtklasse man placeres i, man tilhører hele året.

 

GP Weightchampionship

 • Point fra de indlagte grandprix der er taget fra Drivers Championship ganges med ens egen vægt og divideres med 100

 

GK98-cuppen

 • GK98-Cuppen vil bestå af en liste der viser, hvem der har foretaget flest overhalinger, eller omvendt hvem der har mistet færrest pladser på banen i forhold til grid-placeringen. Denne titel vil der blive dystet om i de indlagte grandprix.

 

Mest stabile kører

 • Den kører der har den mindste margin i indkørte point til Grandprix løb. (Max. point minus min. point.)

 

Fair play

 • Der indføres strafpoint som fratrækkes i det individuelle mesterskab hvis man modtager en straf.

 

Form-index (ranglisten)

 • Ranglisten er løbende baseret på form-indexet's gennemsnit over de sidste 12 måneder.

 • Ved fravær vil en kører falde 1.0 indexpoint på ranglisten pr. fraværsløb.

 • Form-index i de indlagte grandprix på den officielle kalender udregnes efter flg.: C - (A + B)
  A= Pladsplacering x 1,5
  B= Tidsplacering (lap-rank)
  C= 78,5 + antal fremmødte kører pågld. dag

 • Form-index i de indlagte Le-Mans på den officielle kalender udregnes efter flg.: F - (D + E)
  D= Holdets pladsplacering x 2
  E= Individuelle kørers tidsplacering (lap-rank)
  F= 79 + antal fremmødte kører pågld. dag.

 • Ekstra ordinære regler i tilfæde af medlemssituationen
  Ved 23-24 medlemmer opdeles ranglisten i forholdet 8-16 (8 hold)
  Ved 22-22 medlemmer opdeles ranglisten i forholdet 7-14 (7 hold)
  Ved 17-19 medlemmer opdeles ranglisten i forholdet 6-12 (6 hold)
  Ved 14-16 medlemmer opdeles ranglisten i forholdet 5-10 (5 hold)
  Ved situation hvor 1 mand ikke er på et hold vil vedkommende automatisk ryge ind på det laveste rangeret hold i mesterskabet og hjælpe dem på leje kontrakt.

 

Teams

 •  Team rangering efter følgende medlemsantal:

           12-13 medlemmer = 3 /6 hold 

           14-15 medlemmer = 3-4 /7 hold 

           16-17 medlemmer = 4 /8 hold

 •  Team sammensætning:

           4 kører laver et overordnet team og deles derefter i 2

           Der skal vælges mindst 1 kører fra under stregen på ranglisten (de sidste 5)

           Det overordnet team kører 2 times LM i Holbæk og deleteams kører Classic LM og GP

           Team Championship går til deleteamet.

           Deleteam navne skal matche eller klinge sammen.

 •  Medlem som ikke er på et team til Lemans løb tildeles efter følgende rækkefølge:

           Sættes altid på et team som mangler et medlem til et givent løb

           Ved rang (antal hold + 1) eller højere, placeres på det laveste rangeret team

           Ved rang (antal hold + 2) eller lavere, placeres på det højeste rangeret team

 •  Teamet skal dele udgiften på 1200 kr. for Lemans i Holbæk

GK98 Vedtægter

§ 1. Medlemskab

Stk. 1. Klubben GK98 har hjemsted på formandens adresse og vil bestå af maximalt 24 faste medlemmer.

Stk. 2. Medlemskab af GK98 indebærer køb af kontingent som dækker en hel sæson. Købes kontingent efter sommerpausen fås det til 50%. Jvf. Bilag 1.

Stk. 3. Et medlem kan nægtes til start i et løb, hvis vedkommende fremstår beruset.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer hvis de står uden for klubbens regler, etik eller moral.

Stk. 5. Medlemmer i GK98 skal kunne konkurrere på samme vilkår, så det materiel der stilles til rådighed er rimelig ensrettet. (Ved under 18 år skal ansvars-fraskrivelse godkendes fra værge)

Stk. 6. Nye medlemmer som ikke før har kørt i GK98 skal starte med et prøvemedlemsskab som varer 10 løb. Prøveperioden bruges til at vurdere om personen kan køre efter klubbens regler og etik. I prøveperioden kan personen smides fra løb til løb. Når prøveperioden er positivt overstået kan personen blive officielt fast medlem.

 

§ 2. Klubmøde

Stk. 1. Klubbens højeste myndighed er klubmødet, som indvarsles 10 dage forinden. Klubmøde skal afholdes mindst 1 gang pr. år. Forslag der ønskes behandlet på klubmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet.

Stk. 2. Ekstraordinære klubmøder kan til enhver tid indkaldes, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller såfremt ¼ af klubbens medlemmer fremsætter krav derom.

Stk. 3. Samtidig med mødeindkaldelse skal dagsorden for mødet bekendtgøres for klubbens medlemmer.

Stk. 4. Et klubmøde er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet i henhold til § 2 stk. 1.

Stk. 5. Klubmødets beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6. Klubmødets beslutninger er bindende også for medlemmer, der ikke er til stede ved mødet.

 

§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Klubbens bestyrelse har den daglige ledelse af klubben. Den består af en formand, en sekretær, en kasserer og efter behov en eller flere repræsentanter og suppleanter derfor, efter klubben finder passende. Derudover vælges mindst en revisor, som en gang om året reviderer klubregnskabet. Regnskabsår går fra 1. nov – 31. okt.

Stk. 2. Klubformand og – kasserer vælges for 2 år ad gangen i henholdsvis lige og ulige årstal.

Stk. 3. Valg af klubformand og – kasserer er kun gyldigt, såfremt vedkommende har opnået halvdelen af de afgivne stemmer. Opnår ingen af de forslåede kandidater dette, skal der finde omvalg sted mellem de to kandidater, der i første valgomgang har fået flest stemmer.

Stk. 4. Såfremt der ikke senest 7 dage før klubmødet til klubbestyrelsen er indgivet skriftligt forslag om nyvalg af formand eller kasserer, betragtes disse som genvalgte.

Stk. 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i henholdsvis lige og ulige årstal.

Stk. 6. Udtræder et medlem uden for orden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i hans sted. Er der ikke valgt suppleant(er), vælges nyt klubbestyrelsesmedlem på det efterfølgende klubmøde.

Stk. 7. Ved de indlagte løb i den officielle kalender, skal formanden betale 50% og kassereren betale 75%,  af det fastlagte beløb. Jvf. Bilag1. (Har et medlem deltaget i et møde eller lignende aktivitet i klubbens interesse, kan bestyrelsen give det pågældende medlem 1 kompensation svarende til 25% af den aktuelle betaling  pr. runde).

 

§ 4. Sekretæren

Stk. 1. Sekretæren fører og opbevarer protokol over klubmøder og bestyrelsesmøder. Klubbestyrelsen skal påse, at alle beslutninger er rigtigt indført i protokollen.

 

§ 5. Kassereren

Stk. 1. Når bestemmelse herom er truffet af klubben, kan klubbens kasserer modtage kontingent fra klubbens medlemmer. I tilfælde af kassererens forfald modtages kontingentet af et andet dertil af bestyrelsen udpeget medlem. Klubben indestår for de kassereren betroede midler.

 

§ 6. Virksomheden

Stk. 1. Ved de ordinære klubmøder kan det vedtages, at medlemmerne skal betale et kontingent til bestridelse af udgifter til klubbens administration.

Stk. 2. Ud over nødvendige løbende udgifter må klubbens midler kun anvendes efter bevilling på et klubmøde, der er indvarslet i henhold til § 2.

Stk. 3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at lave ændringer i kalenderen, hvis det er bedst i klubbens interesse (afprøvning af nye tiltag), eller grundet klubbens økonomiske situation.

Stk. 4. Ved opløsning af klubben overgår dens ejendele, herunder dens kassebeholdning og anden formue til et formål der er bestemt på en demokratisk afstemning foretaget af GK98 medlemmer.

 

§ 7. Afbud & Betaling

Stk. 1. Alle medlemmer er automatisk tilmeldt alle klubbens løb, og er derfor nødsaget til at melde afbud hvis man er forhindret i deltagelse.

Stk. 2. Afbud til løb skal være formanden i hænde senest mandagen før kl. 19.00 i ugen op til løbet.

Stk. 3. Ved for sent afbud får man 50 % af de forudbetalte penge tilbage, dog ikke hvis afbuddet indløber under 2 timer før den officielle samling så betragtes det som udeblivelse. jvf. Bilag1.

Stk. 4. Ved udeblivelse fra løb uden afbud er de forudbetalte penge tabt. jvf. Bilag1.

Stk. 5. Der skal betales direkte til kassereren, enten kontant eller overførsel til klubbens konto senest 20 min. før løbet. Man er ikke garanteret en kart, hvis ikke penge er registreret.

 

§ 8. GK98-serien

Stk. 1. Sæson går fra 1/1 til 31/12, og den kommende sæsons gældende konkurrence regler for GK98-serien, godkendes på generalforsamling.

Stk. 2. Ændring i program skal varsles mindst en runde i forvejen.

Stk. 3. Vinderne af drivers og teams -championship modtager årets vandrepokal med indgraveret navn, og har til opgave at opbevare den i et år, til ny vinder er fundet.

Stk. 4. Ved ligestilling i Championship, er det den med fleste i nævnte rækkefølge: (1. pladser, 2. pladser osv. dernedad, flest pole-positons, højeste form-index, mest fremgang på fighter-listen) der har vundet.

Stk. 5. Der uddeles beviser for vinderne af de 3 vægtklasser (light, middle, heavy) som bliver inddelt i en sådan fordeling først på året, at der fremtræder lige mange kører i hver vægtklasse, hvor de 8 letteste er i light klassen, de 8 tungeste er i heavy klassen, og de sidste 8 er i middle klassen.

Stk. 6. Fighter: Den person der har forbedret sit formindex, i forhold til slutindex året før (min. 3 index kan beregnes), modtager et bevis på dette.

Stk. 7. Rookie: Den af de nye medlemmer i indeværende sæson har fået flest gennemsnitlige point modtager et bevis på dette.

Stk. 8. Ranglisten: Er baseret på form-indexet’s gennemsnit over de sidste 12 måneder.

Løbsledelses regler 

§ 1. Dommer (Claus Rhymer)

Stk. 1. Dommeren som er udpeget af bestyrelsen skal påse, at løbet afvikles i overensstemmelse med GK98’s vedtægter, regler og givne bestemmelser.

Stk. 2. Dommeren:

 • Skal i alle løb kontrollere at banen er i forsvarlig stand,

 • Tage stilling til enhver i forbindelse med det pågældende løbs indgiven protest, som skal være modtaget senest som er beskrevet i Fairplay reglementet.

 • Har bemyndigelse til at ikende en straf for overtrædelse af gældende reglement, dog skal vicedommeren eller løbsleder som uvildig person godkende denne før straffen kan træde i kraft,

 • Er bemyndiget til at forbyde en kører eller en gokart at deltage i det pågældende løb, såfremt vedkommende kørers eller gokart deltagelse formenes at frembyde fare for løbets rette afvikling, eller gokarten afviger fra løbets standard, eller af løbslederen af sikkerhedsgrunde anmeldes som farlig,

 • Er bemyndiget til om påkrævet at tage en endelig beslutning på en uforudset force majeure,

 • Er forpligtet til umiddelbart protesttidens udløb at kontrasignere den for deltagerne offentliggjorte resultatliste.

 

§ 2. Vicedommer

Stk. 1. Vicedommeren som er udpeget af bestyrelsen skal i tilfælde af force majeure, hvor dommeren bliver forhindret i at fungere, kunne overtage dennes funktioner.

 

§ 3. Start- og måldommer

Stk. 1. Start- og måldommeren som er udpeget af bestyrelsen skal sikre, at opstillingen til gridden foregår i den rette rækkefølge. Har endvidere til opgave at dømme om der er sket tyvstart, samt at fastlægge den rækkefølge, i hvilken de deltagende passerer målstregen.

Stk. 2. Start- og måldommeren afgørelse er endelig og kan ikke anfægtes. Afgørelsen kan kun ændres hvis start- måldommeren mener at have begået en fejlbedømmelse, som ønskes rettet, og en sådan ændring skal meddeles af dommeren.

 

§ 4. Løbsleder

Stk. 1. Løbslederen som er udpeget af bestyrelsen er overfor GK98 ansvarlig for, at løbet sportsligt og organisatorisk gennemføres i overensstemmelse med reglementet.

Stk. 2. Løbslederen skal udpege 1 til 3 baneobservatører til hvert heat der afvikles.

Stk. 3. Hvor alle kørere stiller til start i samme heat, er alle klubbens faste medlemmer baneobservatører.

Stk. 4. Løbslederen har efter anvisning fra baneobservatøreren, bemyndigelse til at fastsætte en sanktion som baneobservatøren råder er nødvendigt i den given situation.

Stk. 5. Tage stilling til enhver i forbindelse med det pågældende løbs indgiven anklager, som skal være modtaget senest som er beskrevet i Fairplay reglementet.

 

§ 5. Løbslederassistent

Stk. 1. Løbslederassistenten som er udpeget af bestyrelsen skal i tilfælde af force majeure, hvor løbslederen bliver forhindret i at fungere, kunne overtage dennes funktioner.

 

§ 6. Baneobservatører

Stk. 1. Baneobservatører må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Baneobservatører skal overvåge, at Færdselsregler på banen for GK98, overholdes, og skal såfremt disse regler overtrædes, give løbslederen besked om dette, samt om hvilken sanktion baneobservatøren mener løbslederen bør bruge i den pågældende situation.

 

§ 7. Sanktioner

Stk. 1. Retningslinjer for uddeling af straffe fremgår af regelsættet Fairplay.

Lemans regler 

Fælles regler:

 • Maks. 35 minutter i karten pr. mand ved 4 mands hold

 • Maks. 65 minutter i karten pr. mand ved 2 mands hold

 • Hvert hold skal have minimum 3 kørerskift (4 stints).

 • Gridplaceringer ved Le-mans bestemmes ved at lægge alle 3 køreres lap-placeringer fra sidste løb sammen. Laveste ”sum” starter forrest.

 

Fælles særregler:

 • Mangler der kører, kan 2 teams vælge at dele 1 kart. Pointfordelingen bliver så (pointhøsten / antal kører) til hver mand på den pågældende kart, som så også overføres forholdsmæssigt til deres team. 

 • Ved 2 mand i en kart, skal der foretages min. 4 køreskift (5 stints) hvoraf det ene skift kan være at løbe en gang rundt om karten.

 • Ved 4 mand i en kart, skal der foretages minimum 3. køreskift (4 stints) og hver mand i karten må maks. sidde 35 min. i karten.

 • Teamet skal dele udgiften på 1200 kr. for Lemans i Holbæk og 600 kr. for Classic Lemans i Svebølle.

 

2h Le-mans afviklings regler :

 • Alle team kører samtidigt og løbet strækker sig over 2 timer. Vinderen får 30 point osv. der nedad med henholdsvis 21-15-12-9-6-3-0.

 

Classic afviklings regler :

 • Alle team kører samtidigt og løbet strækker sig over 2 afdelinger af 1 times varighed. (ingen pause imellem afdelingerne).

 • Det står teamene frit for at vælge fordelingen af kørerskift imellem de 2 afdelinger. Overgangen mellem de to afdelinger i løbet tæller ikke som kørerskift, dog er det tilladt at starte 2. afdeling med en anden kører end den der sluttede 1. afdeling.

 • Vinderen af første afdeling er det team der passere målstregen først efter 1 time.

 • Til anden afdeling byttes karts. Det vindende team fra første afdeling bytter kart med det dårligst placerede, den næste bedste med den næste dårligste osv. Til anden afdeling griddes op i den kart rækkefølge de kom i mål i første afdeling, dvs. det dårligst placerede team starter forrest og vinderne bagerst.

 • Vinderen af anden afdeling er det team der passere målstregen først efter 1 time.

 • Der uddeles point i hver afdeling hvor vinderen får 10 osv. der nedad med henholdsvis 7-5-4-3-2-1-0. Det team der har fået flest point tilsammen i begge afdelinger vinder dagens løb. (ved pointlighed får de implicerede teams uddelt samme point til team mesterskabet som stadig bliver uddelt efter følgende skala 30-21-15-12-9-6-3-0 point)

 

Kaotic afviklings regler :

 • Hvert team får tildelt 2 gokarts og skal køre disse samtidig under le-mans’et som strækker sig over 1 time. (16 karter på banen samtidig)

 • Gridden lines op hvor nr. 1 får også nr. 9 - Nr. 2 får nr. 10 - Nr. 3 får nr. 11 - Nr. 4. får nr. 12 - Nr. 5 får nr. 13 - Nr. 6 får nr. 14 - Nr. 7 får nr. 15 - Nr. 8. får nr. 16.

 • Maks. 50 minutter i karterne pr. mand

 • Det står teamene frit får hvornår der skal foretages køreskift. Hver gokart skal bare have været kørt af alle mand på teamet. Det vil sige der skal minimum være 4 køreskift (6 stints)

 • Der uddeles point efter placering i le-mans’et, hvor vinderen får 18 osv. der nedad med henholdsvis 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Det team der har fået flest point tilsammen med begge deres karter vinder dagens løb. (ved pointlighed får de implicerede teams uddelt samme point til team mesterskabet som stadig bliver uddelt efter følgende skala 30-24-18-15-12-9-6-3 point)

Kaotic særregler:

 • Mangler der kører, kan 2 teams vælge at dele 2 karts (1 team). Pointfordelingen bliver så (pointhøsten / antal kører) til hver mand på den pågældende kart, som så også overføres forholdsmæssigt til deres team. Hvis et  team kun står med 1 kører på dagen vil det laveste rangeret team blive lagt sammen med denne ene kører, og de må selv indbyrdes finde ud af om de kører 2 eller 4 på et team.

 • Ved 2 mand i et team, skal der foretages min. 4 køreskift (6 stints) hvoraf 2 skift kan være at løbe en gang rundt om karten. Hver mand i karterne må maks. sidde 65 min. i karten.

 • Ved 4 mand i et team, skal der foretages minimum 6. køreskift (8 stints) og hver mand i karterne må maks. sidde 35 min. i karten.

 • Prisen for 2 mand i et team er 450 kr. pr. mand og prisen for 4 mand i et team er 225 kr. pr. mand.

Team Regler 

 • Ved Le-mans, Kaotic og Classic: Hold tildeles: 30-21-15-12-9-6-3-0 point.  Hver kører får holdets point divideret med 3 til det individuelle championship, altså: 10-7-5-4-3-2-1-0 point.

 • Ved grandprix lægges kørernes individuelle point sammen, og det hold med fleste samlede antal gennemsnitlige point tildeles 30 point, næste rangerede efter følgende point 21-15-12-9-6-3-0.

 • Ved fravær kan der lånes kørere fra reservelisten. Udlånte kører optjener point til det individuelle mesterskab og på det hold de har været udlånt til. Er det ikke muligt at låne en kører, tildeles den fraværende kører pointtallet efter den sidste kører. Dvs. er der 12 fremmødte tildeles den fraværende placering 13s point.

Teams

 •  Team rangering efter følgende medlemsantal:

           12-13 medlemmer = 3 /6 hold 

           14-15 medlemmer = 3-4 /7 hold 

           16-17 medlemmer = 4 /8 hold

 •  Team sammensætning:

           4 kører laver et overordnet team og deles derefter i 2.

           Den øverste og næstøverste rangeret på ranglisten må ikke være på samme deling.

           Der skal vælges mindst 1 kører fra under stregen på ranglisten (de sidste 4).

           Det overordnet team kører 2 times LM i Holbæk og deleteams kører Classic LM og GP.

           Team Championship går til deleteamet.

           Deleteam navne skal matche eller klinge sammen.

 •  Medlem som ikke er på et team til Lemans løb tildeles efter følgende rækkefølge:

           Sættes altid på et team som mangler et medlem til et givent løb

           Ved rang (antal hold + 1) eller højere, placeres på det laveste rangeret team

           Ved rang (antal hold + 2) eller lavere, placeres på det højeste rangeret team

 •  Teamet skal dele udgiften på 1200 kr. for Lemans i Holbæk og 600 kr. for Classic LM i Svebølle

Rullestart, pitstops & udskiftning af kart 

Rullestart i GK98 

§ 1. Rullestart

Stk. 1.   Køreren holdene i pole-position bliver betegnet som master. Up-lining foregår fra den første omgang.

Stk. 2.   Masteren er ansvarlig for, at feltet bliver samlet inden starten. Masteren skal derfor under up-liningen holde igen, indtil feltet er samlet. Når feltet er samlet skal masteren holde jævn fart, hverken for   hurtigt eller langsomt, afpasset efter de øvrige kørere i feltet. De øvrige kørere skal hele tiden holde deres placering i forhold til masteren, dvs. mangler der en kører, skal der holdes en plads åben. Under starten må der ikke overhales før den markerede linje er passeret af de to førende karts.

Stk. 3.  Når Start- måldommeren skønner, at kørerne er placeret korrekt, startes heatet.

Stk. 4.  Hvis en kører, inden han/hun har nået startstregen, afviger fra sin startplacering på en sådan måde, at han/hun har fordel heraf, kan følgende sanktioner anvendes:

 • Starten godkendes og vedkommende modtager det sorte flag eller der dømmes tyvstart (omstart).

 • Hvis der dømmes tyvstart 2 gange i samme heat mod samme kører skal denne enten placeres sidst i feltet, eller udelukkes fra det pågældende heat.

Stk. 5.   Start- og måldommeren har til opgave dels at dømme om der er sket tyvstart, afvigelse af startplacering samt at fastlægge den rækkefølge, i hvilken de deltagende passerer målstregen.

 

 

Pitstop ved indlagte Grandprix i GK98 

§ 1. Pitstop

Stk. 1.  Pitvinduet åbner 5 minutter inde i løbet og lukker 5 minutter før løbet er slut. Et korrekt udført pitstop er at man løber en gang om gokarten, altså man hopper I gokarten i samme side som man hopper ud.

Straffe ved løb med indlagt pitstop:

 • 40 sek. straf for manglende pitstop generelt

 • 20 sek. straf for ikke korrekt udført pitstop. (gælder også ved overskridelse af 5 km/t i pitområdet)

 • Pit gennemkørsel af visning af sort flag eller 10 sek. straf for overskridelse af gul linie ved pitudkørsel.

 

 

Regler for udskiftning af gokart i løb

§ 1. Hvornår er en gokart ubrugelig 

Stk. 1. En defekt gokart kan altid blive skiftet ud uden restriktioner. 

Stk. 2. En langsom kørende gokart kan få lov til at blive skiftet ud hvis gokartcenteret indvilliger i det. Der skal dog være et kriterium opfyldt for at GK98 kan betegne det som lovligt.

 • En lovlig udskiftning af en gokart måles ved at over de sidste 5 omgange skal gokarten være gennemsnitlig minimum 1. sekund langsommere end den forankørende. (Det vil sige at have tabt minimum 5 sekunder på 5 omgange.)

 • Målingen er ikke brugbar hvis man har været udsat for uheld, så skal målingen startes på ny.

§ 2. Hvordan skal gokarten udskiftes 

Stk. 1. Ved et grandprix løb må der skiftes når målingen er afsluttet uden yderligere konsekvens. 

Stk. 2. Ved et Lemans må der skiftes når målingen er afsluttet, men det må ikke foregå ved et indlagt køreskifte. 

§ 3. Evt. straf 

Stk. 1. Hvis målingen ikke overholder kriterierne i §1 stk. 2, så uddeles der en straf på 5 straf placeringer.