Latest Calendar Championship Contact Gallery YouTube Facebook
GK98 Management 

GK98
Blommehaven 6
4270 Høng
Tlf. 40 89 85 82
formand@gk98.dk

Claus Rhymer

formand@gk98.dk

● Valgt Formand til bestyrelsen

● Udpeget Dommer i løbsledelsen

Jesper Krohn

● Valgt Kasserer til bestyrelsen

● Udpeget assistent i løbsledelsen

Nick Andersen

 

● Valgt til bestyrelsen, udpeget som Sekretær af bestyrelsen

● Udpeget Løbsleder i løbsledelsen

Lars Feddersen

 

● Suppleant til bestyrelsen

Lars Feddersen

 

● Udpeget som revisor