Fairplay GK98
§1 Færdselsregler Stk. 1. Det er forbudt at køre usportsligt og ureglementeret.
 

 

 

 

-2 / -5 / -8 / -10 point

-2 point

-2 point

-2 point

Stk. 2. Ved kørsel på bane gælder følgende:

 • Køreren har ubetinget pligt til at efterkomme de givne flagsignaler

 • Den kører som ligger forrest, må vælge sig ideal linien, og derved udnytte hele banebredden. De efterfølgende kørere skal tage hensyn til dette. jvf. stk. 3 og Fig. A.

 • To lige hurtige karts, som ved en kurves begyndelse har nøjagtig samme position, skal begge respektere den andens ideallinie gennem hele kurven. jvf. stk. 3 og Fig. B.

 • En kører, der har en konkurrent på siden af sig, må ikke køre ind i dennes bane. jvf. stk. 3.

 • Kontakt mellem 2 gokarter skal så vidt mulig undgås, og må slet ikke resultere i afkørsel.

 • Er der tæt kamp imellem 2 kører, må den forreste kører kun skifte vognbane en gang per langside for at spærre af.

 • En kører, som kommer i den situation, at han skal overhales (f.eks. hvis han er en omgang bagud eller har maskinhavari) må aldrig optræde usportsligt ved at prøve at forhindre dette. Endvidere skal han udvise størst muligt hensyn til de bagfra kommende ved at give tilstrækkeligt plads, så de kan slippe forbi.

 • En kører som har til hensigt, at nedsætte hastigheden, skal markere dette med en oprakt arm (gælder ikke ved nedbremsning i sving)

                               

 

-2 / -5 point

 

-2 / -5 point

 

-2 / -5 point

 

Stk. 3. Ved GK98’s grundlæggende princip for hvornår 2 gokarts er side om side gælder:

 • Er den bagfra kommende kørers forhjulsaksel på linie med den foran kørernes baghjulsaksel betragtes de 2 gokarts at køre side om side, og derved skal man holde sin bane så der er plads til begge i en kurve. Man må altså ikke skære ind foran for at spærre af, og dermed afkørsel kan opnås. Fig. C.

 • Har den bagfra kommende kører ikke fået sin forhjulsaksel op på linie med den forankørendes baghjulsaksel, skal den bagfra kommende vige på vej ind i en kurve, og dermed undgå afkørsel af den forankørende. Fig. D.

 • Bagfra kommende skal have bremset normalt ned som alle andre til et sving, og må derfor ikke bruge forankørende som stopklods for at vinde retten til at være betegnende side om side.   

 -10 point Stk. 4. En bevidst handling straffes maximalt.
  Stk. 5. Er der noget forhold som ikke er nævnt i stk. 2., men gokartcenteret mener påkrævet skal disse også efterleves.
                                                
   

§2 Klage

 

 

 -1 point

 

 -1 point

Stk. 1. Alle klager skal indgives lige efter løbet og helst inden alle parter i sagen har forladt stedet.

 • Tidsfristen er max. 1 timer efter løbet og fristen for klage udløber når anklager har forladet baneanlægget.

 • Begge parter skal høres på stedet, undtaget hvis synderen vælger at tage flugten hurtigt.

 • Kan dialogen mellem de implicerede parter ikke foregå på en sober facon, kan løbsledelsen dømme for dårlig opførsel

 • Domme kan afsiges på stedet, men kan også afventes hvis der er videooptagelser der skal undersøges først.

 • Hvis en anklage ikke har brudt reglerne vil anklager modtage straf for at bruge løbsledelsens tid unødigt.

   

 Generel praksis

Sanktioner som Baneobservatører/ Løbsleder eller Dommer kan tildele en kører:

 • Synderen selv: Give pladsen tilbage til forurettet inden for 1 omgang. Det skal også betegnes som en undskyldning.

 • Baneobservatører: Gives pladsen ikke tilbage kan man idømmes en Stop and Go straf i løbet ved at få forevist skilt, hvor man skal i pit og løbe 360 grader rundt om karten. Hvis forseelsen sker sidst i løbet, og man kan ikke nå at uddele skiltet, vil man modtage nedenstående straf.

 • Ignorer man Stop and Go straf, hvis man mener man ikke er berettiget til straffen, kan man efterfølgende som minimum blive idømt 20 sek. straf i løbsresultatet hvis Løbleder dømmer tiltalte.

 • Forseelser kan overses af observatører, og her vil almindelig praksis være at man indgiver en protest efter løbet til løbsleder.

Ved strengere straffe, kan Løbsleder / Dommer uddele følgende straffe:

 • Den dømte kan rykkes imellem 5 og 20 pladser (udenom DTC og kun i negativ retning) tilbage på gridden til efterfølgende løb. (Kan alle strafplaceringer ikke tages til et løb, ryger resten af straffen videre til næste løb).

 • Den dømte kan udelukkelse til næstkommende løb i GK98-regi.

   
-1 point Man indgiver en uholdbar klage til løbsledelsen som ikke finder brud på reglementet.
-2 point En simpel påkørsel ved fejlslagent overhalingsforsøg eller andet kan man give pladsen tilbage til forurettet inden for 1 omgang i løbet.
-5 point En simpel påkørsel ved fejlslagent overhalingsforsøg eller andet og pladsen gives ikke tilbage kan man idømmes en Stop and Go straf i løbet ved at få forevist skilt, hvor man skal i pit og løbe 360 grader rundt om karten. Kan man ikke nå i pit tillægges man 20 sek. straf i løbsresultatet.       
-8 point En så slem påkørsel at løbsledelsen ikke kan fortolke om det var bevidst eller ubevidst handling og man rykkes imellem 5 og 20 pladser tilbage på gridden til efterfølgende løb.
-10 point En bevidst påkørsel af anden kører giver udelukkelse til næstkommende løb.